torsdag 20 september 2007

Avart - Fallbeskrivming - Händelsekedja ledde till uteslutning

Nu har definitiva beslutet i ärendet Andrej kommit! Han blev utkastad från Metadonbehandlingen.
Vad detta ärende visar på är hur olika våra verkligheter uppfattas. Vad som har sagts och vad som gjorts vet vi inte. Kliniken uppfattar händelsen på ett sätt, Andrej på ett annat! Som vanligt så förlorar vi, alltid tvåa. Hur kan verkligheten uppfattas så här olika? Andrej säger sig inte ha hotat någon, personalen säger att han har gjort det! Ord mot ord. Ifall detta ärende hade tagits upp i domstol i den riktiga världen så hade utfallet kanske blivit, oavgjort! Jag anser att narkomanvården på detta sätt agerar åklagare, domstol och bödel utan att vi får ha försvarare. Olaga hot ska polisanmälas, punkt!
Däremot har han kallat personal för x!x%# (fult könsord), och det kan vi tycka vad vi vill om, men det är definitivt inte ett hot, och vad är egentligen ett hot? Jag ska komma och släppa en atombomb! Är det hot eller något en desperat, kränkt och orättvist behandlad människa slänger ur sig då hans livslina håller på att rinna ur händerna.
Om han nu har hotat någon i personalen så anser jag att kedjan av kränkningar till slut ledde fram till det, helt i onödan. Kliniken skulle från början ha skött ärendet på ett annat sätt, då hade det inte behövt bli så här. Men som vanligt så är personalen ofelbar. Jag anser att allt som bestäms inom socialtjänst och narkomanvård ska lämnas skriftligt med två kopior så att alla vet vad som gäller, då blir det inga missuppfattningar.
En kedja av felaktiga beslut ledde fram till att Andrej blev av med sitt metadon. Alla delar av denna historia har sköts förbaskat dåligt. Kliniken påstår att han hotat! Andrej å andra sidan känner sig straffad för att han var ärlig. Jag förstår hur han känner sig.

I beslutsprotokollet från utskrivningsgruppen står det ordagrant enligt följande:
Protokoll:
· Patientens namn: Andrej (påhittat).
· Datum för beslut: 070919.
· Orsak till diskussion: Hot om våld.

Beslutsunderlag:
1. Journalsammanstälning.
2. Socialtjänstens utlåtande.
3. Rapporter från andra vårdgivare/myndigheter.
4. Skriftligt uttalande.

Beslut:
Underhållsbehandlingen avslutas pga:
· Upprepat hot om våld

Undertext:
Patienten informeras och beslutet förs in i journal påföljande måndag.
Utskriven patient kan åter söka metadonbehandling efter sex månader.
Undantag kan ske med remiss vid mycket starkt vägande skäl. Om något nytt tillkommit kan beslutet prövas igen av metadonkonferensen inom 30 dagar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.