lördag 18 augusti 2007

Avart-1 - Anonymt tips ledde till att Socialen tog mitt barn!

Igår ringde en 32 årig kvinna till kontoret, vi döper henne till Jane Doe. Hon grät, hade panik, var rädd! Själv blev jag kraftigt förbannad efter att ha lyssnat på det hon under veckan varit med om.
Hon har haft behandling med Buprenorfine (Subutex) i lite mer än två år på en klinik i en mindre stad. Hon har under denna tid hunnit skaffa jobb, fått barn och fått tillbaka sin familj. Hon har under tiden i behandling endast haft ca 5 så kallade återfall och då på Benz. Hon har aldrig mörkat, utan hon har erkänt dom. Återfallen har varat max två dagar åt gången vilket inte är något att tala om och har aldrig behövt hjälp med att bryta dom.
Jane har alltid haft väldigt bra kontakt med sin läkare, han har alltid stöttat henne då hon haft problem. Han har till Jane sagt, det går ju bra för dig, du behöver inte vara orolig, du blir inte av med din behandling. Chefssjuksköterskan som samtidigt är klinikföreståndare är istället en riktig satkärring!
Under sommaren hamnade Jane in i en djup svacka och fick ett återfall som varade i två veckor. Typiskt så var läkaren under denna tid på semester och hon vågade inte erkänna det till “satkärringen” då hon var säker på att hon direkt skulle kasta ut henne ur programmet, så Jane fejkade ett urinprov! Hon var så nervös då hon skulle göra det så personalen upptäckte det hela. Vad händer? Jo hon blir utkastad ur programmet med omedelbar verkan utan att erbjudas nertrappning vilket alltid ska göras. Detta hände förra tisdagen. På eftermiddagen förra onsdagen, dagen efter utskrivningen så kommer socialen och polisen hem till henne för att omhänderta barnet! Någon hade så påpassligt ringt in en anmälan till Socialen på onsdagsmorgonen om att hon hade setts kraftigt påverkad av alkohol eller av annan drog på tisdagskvällen. Självfallet ville anmälaren inte uppge sitt namn.
Jane berättar för mig att hon vid sjutiden på tisdagskvällen varit ute och ätit Pizza tillsammans med sitt barn och sin mamma och drack ingen alkohol.
Det finns vissa sex olika kriterier för att utesluta patienter från substitutionsbehandlingen. Den som “satkärringen” använde sig av var: Fusk med urinprov! I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelsassisterad underhållsbehandling vid opiatberoende går det att läsa under: Uteslutning 2§ punkt 4: upprepade gånger har manipulerat urinprover, vilket betyder minst två!
Först ska vi överklaga utskrivningen så att hon kanske får tillbaka sitt Subutex och "kanske" få tillbaka sitt barn. Om inte det går så ska vi anmäla det hela till HSAN (hälso & sjukvårdens ansvarsnämnd) vilket oftast inte leder till något. Jag tror att siffrorna ser ut så här: När patient anmäler sjukvården så får dom rätt i 3%. När Socialstyrelsen anmäler läkare eller anan personal så får dom rätt i drygt 80 % av fallen! Jag kommer framöver skriva om detta jättelika problem.
Uteslutning Föreskrifter:

Om en patient trots särskilda stödinsatser inte kan förmås att medverka till att syftet med underhållsbehandlingen uppnås, skall den avbrytas om patienten
1. inte har medverkat i sådan behandling under längre tid än en vecka,
2. har upprepade återfall i missbruk av narkotika,
3. missbrukar alkohol i sådan omfattning att det innebär en medicinsk risk,
4. upprepade gånger har manipulerat urinprover,
5. har utsatt patienter eller vårdpersonal för våld eller hot om våld, eller
6. har dömts för narkotikabrott enligt en dom som vunnit laga kraft.

Längst ner på förstasidan
www.svenskabrukarforening.se kan du läsa och ladda ner Socialstyrelsens föreskrifter om substitutionsbehandling, handboken om hur att tolka föreskrifterna finns också där.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.