torsdag 30 augusti 2007

Ett brev till Ledningen för Maria Beroendecentrum

Här är en kopia av ett brev några av Svenska Brukarföreningns styrelseladamöter skrev till ledningen för Maria Beroendecentrum.
Till:Verkställande Direktören
Maria Bolaget AB
Stockholm 2007-06-13
Det har kommit till Svenska Brukarföreningens kännedom att ledande personer i Maria Bolagets ledning till ledande politiker och ansvariga tjänstemän inom Landstinget, Patientnämnd samt till Socialstyrelsen baktalat och spritt myter om Svenska Brukarföreningens ordförande Berne Stålenkrantz och om Brukarföreningen som sådan, samt till dessa framfört önskemål om att våra bidrag ska stoppas!

Ett antal av våra medlemmar tillika era patienter har vid besök hos vår Stockholms förening uttryckt en rädsla för att mista sina ”privilegier” och ytterst, sin livsviktiga behandling. Dom har oberoende av varandra uppgett att dom av sina kontaktpersoner och/eller läkare mottagit olika former av verbala hot! Som bestått av: hot om indragna doser eller uteslutning ur behandling om dom fortsätter ha kontakt Brukarföreningen, sin patientförening.

Då vi informerat våra medlemmar om deras lagliga rätt att anmäla felbehandlingar och dåligt bemötande och kränkningar till patientnämnd eller till HSAN-Hälso & sjukvårdens ansvarsnämnd har dom uppgett att dom inte törs, detta på grund av rädsla för repressalier, Vi är nog benägna att hålla med.

Inom Svenska Brukarföreningen finns olika lokalföreningar samt att vi på ett flertal platser har ombudsmän, och totalt representerar föreningen närmare 1500 medlemmar, varav de flesta har eller har haft anknytning till substitutionsbehandlingen.

Vi liksom diabetiker, hörselskadade, överviktiga och handikappade har vår fulla rätt att organisera oss. Och som sådan har vi vår fulla rätt att informera våra medlemmar tillika era patienter om deras rättigheter, men också om deras skyldigheter.

Vi kommer självfallet att fortsätta vårt arbete med att organisera era patienter, anmäla avarter, överklaga beslut, samla fallbeskrivningar för publicering på vår hemsida, och till myndigheter och andra organisationer sammanställa rapporter utifrån faktaunderlaget insamlandet av fallbeskrivningar och vår statistikföring ger.

Brukarföreningens krav om att vara med och utforma vår behandling kvarstår, och det oavsett ni tycker det är lämpligt eller ej!

Sändlista:
Socialstyrelsen – Abit Dundar & Tillsynsenheten.
MOB - Björn Fries.
Patientnämnden - Siv Aronsson.
Beställarkontoret vård.
Expressen - Johannes Forsberg.
DN - Henrik Berggren.
Landstingsdirektören.

För Svenska Brukarföreningens styrelse:
Björn Hjerdin ordförande verkställande utskottet och
Hasse Arvidsson ordförande Brukarföreningen Örebro
Johan Stenbäck ordförande Stockholms Brukarförening
För ytterligare information ring 08-6001299

1 kommentar:

  1. Tjena berne så jävla glad att du börjat med blogg!Bor på gotland o börjat med metadon i dec.06 det bästa som hänt mig! Har Paula Liljenberg som beroendeläkare hon e helt underbar!!sett dig på tv i nån debatt! Skulle gärna diskutera med dig om allt möjligt. Hör gärna av dig

    http://metalife-robbson.blogspot.com/

    SvaraRadera

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.