torsdag 30 augusti 2007

Svar från Maria Beroendecentrum

Här är svaret på brevet från Maria Beroendecentrum ang brevet från Svenska Brukarföreningen.

Svenska Brukarföreningen
Livdjursgatan 5a121 62 Stockholm

Jag kan inte annat än beklaga att Svenska Brukarföreningen fått sådaninformation, som jag verkligen inte känner igen. Varför Maria Beroendecentrumskulle ha synpunkter på enskilda medlemmar inom Brukarföreningen elleråsikter om Brukarföreningens möjligheter att få bidrag förstår jag ej.Sedan jag tillträdde som VD för Maria Beroendecentrum i början av december2006, har det varit min absoluta ambition att ha goda relationer med olikapatientföreningar. Detta var skälet till att jag inbjöd till ett inledande möte ifebruari i år. Ett möte som jag tycker avlöpte mycket väl. Därefter har fortsattamöten inom ramen för Forum ägt rum under våren.Det är för mig som en självklarhet att patienter ska känna sig väl behandlade ochatt de ska känna sig fria att ha synpunkter på vården utan risk för repressalier.I den mån det finns ytterligare frågor, föreslår jag att vi träffas och diskuterardetta. Mig når man enklast på telefon 08-616 54 34 eller på mejlen lotta.olmarken@mariaberoendecentrum.se

Vänliga hälsningarLotta OlenmarkerVD/Verksamhetschef
Maria Beroendecentrum AB

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.